Chwilówki online – pożyczki internetowe

Witaj na stronie chwilowka-on-line.pl! Znajdziesz tutaj porównanie ofert chwilówek online, które umożliwi wybranie najlepszej pożyczki dla Ciebie (możesz również skorzystać z rankingu chwilówek, gdzie są przedstawione 3 najkorzystniejsze oferty). Zapraszamy również do działu aktualności. Sektor finansowy pożyczek pozabankowych rozwija się dynamicznie, a krótkoterminowe pożyczki gotówkowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród przyczyn takiej sytuacji jest z pewnością wygoda chwilówek online – pożyczkę można otrzymać przelewem na konto nawet w 15 minut bez wychodzenia z domu, przy maksymalnie ograniczonych formalnościach. Często możemy otrzymać pieniądze nawet w weekendy – zobacz pożyczki online udzielane w soboty i niedziele. Firma udzielająca chwilówek nie pyta o cel tej pożyczki – może być dowolny. Warto jednak pożyczać gotówkę z głową, aby nie sprowadzić na siebie kłopotów bądź nieprzyjemności.

Pożyczaj odpowiedzialnie

Przed zaciągnięciem chwilówki należy przede wszystkim zastanowić się czy będziemy ją w stanie spłacić w terminie. Jeśli myślimy, że może z tym być spory kłopot, warto poszukać innego rozwiązania finansowych problemów. Należy zwrócić także uwagę na pożyczaną kwotę – wysokość chwilówki nie powinna przekraczać naszych finansowych możliwości. Chwilówka online pomimo stosunkowo łatwej procedury otrzymania nie powinna w założeniu stanowić systematycznego zastrzyku naszego domowego budżetu, a raczej doraźną pomoc w razie nagłych wypadków (np. popsuty samochód) lub sporadycznych wydatków (np. remont pokoju).

Co się dzieje w przypadku gdy nie możemy spłacić chwilówki?

Jeśli mamy problemy ze spłatą zaciągniętej pożyczki, przede wszystkim nie należy unikać kontaktu z firmą od której pożyczyliśmy pieniądze. Firmom bowiem zależy na pomocy spłacającemu – jest to wspólny interes wierzyciela i dłużnika. W przypadku większości chwilówek online można przedłużyć termin spłaty za dodatkową opłatą. Zależy ona od dodatkowego okresu na spłatę oraz od stawek które ustaliła dana firma pożyczkowa. Należy pamiętać przy tym, iż taki wniosek należy złożyć zazwyczaj przed upływem pierwotnego terminu spłaty. Zalegający ze spłatą musi się liczyć z konsekwencjami dodatkowych opłat wynikających konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacji bądź odsetek za zwłokę. Konsekwentny brak płatności: Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętej chwilówki, nie przedłuży terminu spłaty, wówczas pożyczkodawca ma prawo podjąć działania mające na celu odzyskanie kwoty pożyczki wraz z dodatkowymi opłatami. Często oznacza to przekazanie pożyczki do windykacji innej firmie.

Przepisy prawne i RRSO

Krótkoterminowe pożyczki gotówkowe (tzw. chwilówki online) udzielane są na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania (ang. Annual percentage rate), odzwierciedla ona relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez pożyczkobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu (pożyczki). Wyrażona jest jako wartość procentowa kwoty pożyczki w stosunku rocznym. Metodologię obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która dokładnie opisuje jakie koszty są brane pod uwagę przy obliczaniu stopy. Dzięki temu, RRSO stanowi względnie obiektywny sposób porównywania kosztów różnych pożyczek. Nie trzeba analizować osobno wysokości oprocentowania, opłat, prowizji, itd. – wyższe RRSO oznacza wyższy koszt całkowity pożyczki.

Warunki otrzymania chwilówki: udzielenie pożyczki wiążę się z pewnymi obowiązkami, zarówno po stronie pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy. Czasami oprócz podania podstawowych danych personalnych i spełnienia warunków takich jak odpowiedni wiek i polskie obywatelstwo, konsument chcąc uzyskać pożyczkę musi zatem udzielić informacji na temat swojej sytuacji finansowej (przedstawić np. umowę o pracę, lub wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy). Jest to spowodowane tym, iż firmy weryfikują czy będziemy w stanie spłacić chwilówkę. Plusem jest to, że pożyczając w danej firmie po raz kolejny nie musimy ponownie przechodzić przez taką procedurę. Nie trwa długo, jednak może niektórych zniechęcić.

Z kolei Pożyczkodawca może korzystać także z informacji o konsumencie zawartych w bazie danych lub zbiorze danych. Firma może sprawdzać różne rejestry dłużnicze – zazwyczaj firma udzielająca chwilówki online ma algorytm który automatycznie sprawdzi takie informacje. Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w ustawie o kredycie konsumenckim przed zawarciem umowy instytucja pożyczająca pieniądze jest zobligowana do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

Treść umowy pożyczkowej

Chwilówka udzielona na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim jest umową odpłatną. Stanowi o tym artykuł 30 ustawy, który wskazuje, iż umowa musi zawierać „stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany[…]”. Dla pożyczającego ważna jest również rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty, która powinna być ustalona w chwili zawarcia umowy wraz z podaniem założeń, na podstawie których jest wyliczana.

Z prawnego punktu widzenia, ważne jest także dodatkowe zabezpieczenie praw pożyczającego klauzulą zawartą w art. 47 ustawy o kredycie konsumenckim, która brzmi następująco: „postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy”. Ustawa reguluje również kwestie spłaty przed wyznaczonym terminem oraz odstąpienia od umowy przez klienta.

Czy to się opłaca?

Często padają zarzuty, iż chwilówki są drogie i nie opłaca się ich brać. Jednak nie jest to do końca prawdą. Oferta rynkowa jest bardzo zróżnicowana, ponadto gdy terminowo reguluje się zobowiązania, unikamy dodatkowych opłat. Co więcej, sporo firm oferuje pierwszą chwilówkę online za darmo. Oznacza ona możliwość pożyczenia i oddania dokładnie takiej samej kwoty – bez odsetek i prowizji.

Porównanie chwilówek

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że koszty chwilówek znacznie od siebie się różnią, warto skorzystać z porównania chwilówek. Porównując oferty, warto zwrócić uwagę na inne kwestie, takie jak możliwość przedłużenia spłaty, czy otrzymanie pierwszej pożyczki online za darmo. Skorzystaj z krótkiego poradnika jeśli zastanawiasz się którą chwilówkę wybrać.