Zmiany przepisów o chwilówkach

Paragraf - przepisy prawneMinisterstwo Finansów zamierza zwiększyć ochronę klientów korzystających z chwilówek. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projektowane zmiany stanowić będą nowe wymogi wobec podmiotów oferujących takie pożyczki, a także ograniczenie kosztu pożyczanych pieniędzy.

Konkretnie opracowywana jest nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz prawa bankowego. Nowe przepisy mają na celu nie tylko ochronę klientów lecz zwiększenie wiarygodności i zaufania do firm udzielających chwilówek online.

Zgodnie z planowanym projektem, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zażądać informacji od podmiotów spoza sektora bankowego. Podwyższone mają być również kary finansowe za prowadzenie działalności bankowej bez uzyskania wymaganego zaświadczenia.

Firmy będą musiały działać jako spółki handlowe, co ma na celu podniesienie ich przejrzystości, gdyż będą miały obowiązek informowania o swojej sytuacji finansowej. Od członków zarządu firmy udzielającej chwilówek wymagana ma być niekaralność. Innym wymogiem będzie kapitał założycielski, który ma wynieść minimum 200 tysięcy złotych. Jarosław Ryba, prezes Związku Firm Pożyczkowych, uważa iż to zdecydowanie za mało, wobec czego Związek zasugerował kwotę miliona złotych. Ponadto, kapitał założycielski nie może pochodzić z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

Klienci firm pożyczkowych będą zapewnie bardziej zainteresowani druga częścią zmian, które dotyczyć będą odsetek. Zgodnie z pomysłem MF, wprowadzona ma być górna granica wysokości odsetek za opóźnienia w spłacie oraz odsetek od odsetek. Wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła wynieść więcej niż sześciokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, wynoszącej aktualnie 4%.

W projekcie założono również, że suma kosztów (bez odsetek) nie będzie mogła przekroczyć 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego (oraz 30% całkowitej kwoty w stosunku rocznym). W projekcie przewidziano także, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może byc wyższy od 100% całkowitej kwoty kredytu.