Bezpieczeństwo a chwilówki

Obrazek kłódkiZwiązek Firm Pożyczkowych wyszedł z inicjatywą utworzenia rejestru firm pożyczkowych, który umożliwiałby sprawdzenie, czy dana firma oferująca usługi przez Internet działa prawidłowo i tym samym jest wiarygodna. Drugą kwestią jest tzw. baza „Bezpieczny Dowód”, do której mieliby się wpisywać ci, którzy nie chcą zostać ofiarą wyłudzenia pożyczki na ich dane osobowe.

Te generalnie pozytywne propozycje mają na celu z jednej strony wprowadzenie nadzoru nad tą częścią rynku finansowego, a z drugiej powstrzymanie coraz bardziej popularnych przestępstw polegających na założeniu bankowego konta internetowego na cudze dane, a następnie wzięcia chwilówki online.

Warto wspomnieć, iż liczbę klientów firm pożyczkowych szacuje się już na około 1,4 miliona. Rynek chwilówek jest częścią sektora finansowego, jednak nie funkcjonuje żaden rejestr podmiotów, który nie powstanie również po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o nadzorze nad firmami pożyczkowymi, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów.

Proponowany przez ZFP rejestr branżowy ma być dla klientów swoistym „informatorem”. Baza takich firm ma ruszyć wraz z początkiem przyszłego roku. Znajdą się w niej dane na temat instytucji pożyczkowych spełniających wymogi przewidziane ustawą. Można będzie odnaleźć również listę ostrzeżeń, czyli alerty o nieuczciwych firmach funkcjonujących na rynku chwilówek.

Prawdziwą plagą stają się obecnie wyłudzenia chwilówek online. Mechanizm działania jest dość prosty. Problem zaczyna się od nielegalnie zdobytych danych osobowych, które następnie służą do otwarcia konta bankowego przez Internet. Potem składany jest wniosek o chwilówkę, a po akceptacji jest dokonywany przelew weryfikacyjny z nowo otwartego konta (w wysokości 1 zł). System „Bezpieczny Dowód” ma na celu uchronienie przed tego rodzaju oszustwami. Każda osoba będzie mogła zadeklarować, iż nie wyraża zgody na zaciąganie na swoje dane zobowiązań w firmach pożyczkowych. W efekcie przy weryfikacji wniosku o chwilówkę online, firmy sprawdzą czy dana osoba nie jest zapisana w bazie. Jeśli jest, to nie przyznają pożyczki.