BIK, BIG, a KRD – różnice

Krótkoterminowe pożyczki online są często reklamowane lub określane jako „pożyczki bez BIK”. Ma to oznaczać, iż przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu chwilówki online osoba nie jest sprawdzana w takiej bazie. Jak jest faktycznie? Jakie znaczenie mają inne rejestry dłużników?

Firmy maja obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej, czesto jest sprawdzany rejestr BIK, który BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jest instytucją, przetwarzającą dane dotyczące historii kredytowej osób. Co ciekawe, figurowanie w bazach BIK nie musi oznaczać nic negatywnego – wręcz przeciwnie. 90% danych to dane pozytywne, które dotyczą prawidłowo spłacanych zobowiązań, a taka historia kredytowa może służyć uwiarygodnieniu osoby. Jeśli zastanawiasz się jąka masz historię kredytową, zobacz jak sprawdzić BIK.

Z kolei BIG jest instytucją gromadzącą tylko negatywne dane. Informuje o nierzetelnych dłużnikach. Dane do BIG mogą być przekazywane przez podmioty, które zawarły z biurem stosowną umowę. Nadzoruje je Ministerstwo Gospodarki. Obecność w bazach BIG znacząco utrudni bądź uniemożliwi otrzymanie chwilówki. Warto wspomnieć, iż w Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u. Obecnie funkcjonują cztery, konkurencyjne wobec siebie biura (w tym najbardziej znane KRD), pomiędzy którymi nie ma przepływu informacji:

Pierwsze trzy z powyższych wymienionych rejestrów są często używane przez firmy oferujące chwilówki online. Chcąc w przyszłości uzyskać pożyczkę online, warto pamiętać aby nie zalegać ze starymi długami – wystarczy zaległości na kwotę 200 zł (osoba fizyczna), lub 500 zł (przedsiębiorca), aby znaleźć się w rejestrze dłużników i skutecznie utrudnić sobie otrzymanie pożyczki.