Alfa Kredyt

O firmie

Alfakredyt to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok.5,działa na podstawie przepisów prawa polskiego zapisanych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kwoty i limity

Chwilówkę można otrzymać na kwotę od 100 do 2500 zł, pierwsza pożyczka maksymalnie do 750 zł

Warunki otrzymania chwilówki

Aby otrzymać chwilówkę on-line, dana osoba powinna spełniać następujące warunki:

– posiada obywatelstwo polskie i mieszka terenie Polski;
– jest w wieku od 21 do 65 lat;
– posiada pozytywną historię w BIG (Biurze Informacji Gospodarczej);
– nie posiada żadnych zaległości pieniężnych w stosunku do Alfa Kredyt

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) – pobierana jednorazowo.

Jak szybko realizowane są wypłaty?

Jeśli masz konto w jednym z banków wymienionych poniżej, to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pieniądze dostaniesz w ciągu 10-30 minut. Natomiast jeżeli posiadasz konto w innym banku, to czas realizacji przelewu będzie zależał od tego banku.

  • Alior Bank
  • mBank
  • Bank Pekao
  • PKO Bank Polski
  • Bank Zachodni WBK

Przedłużanie spłaty

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest możliwe o kolejne 7, 14 albo 30 dni kalendarzowych. Warunkiem jest uiszczenie opłaty za przedłużenie spłaty, szczegółowa rozpiska tych opłat jest zamieszczona na stronie pożyczkodawcy.

Przejdź do alfakredyt