Cashper

O firmie

Cashper jest pierwszym operatorem oferującym chwilówki w Europie z pełną licencją bankową. Swoją działalność prowadzi w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Polsce i Argentynie. Obecnie firma Cashper zmieniła swój brand i nazywa się Zaliczka.pl

Kwoty i limity

Chwilówkę można otrzymać na kwotę od 100 do 2000 zł, pierwsza pożyczka maksymalnie do 300 zł.

Warunki otrzymania chwilówki

Aby otrzymać chwilówkę on-line, dana osoba powinna spełniać następujące warunki:
– jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
– jest w wieku od 21 lat;
– posiada stałe dochody z tytułu pensji, własnej działalności, emerytury lub dochodów z innych źródeł.

Jak szybko realizowane są wypłaty?

Po otrzymaniu wniosku Cashper wyśle do Ciebie prośbę o aktywowanie konta klienta na swojej stronie i dosłanie kilku dokumentów. Po zaakceptowaniu pieniądze otrzymasz w ciągu godziny.

Przedłużanie spłaty

Nie jest możliwe przedłużanie terminów spłat za dodatkową opłatą. W przypadku niedokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty chwilówki w określonym dniu spłaty oraz po upływie każdego okresu zawiadomienia, o którym mowa w regulaminie Cashper, Pożyczkodawca może dodatkowo obciążyć Pożyczkobiorcę dodatkowymi opłatami za obsługę zadłużenia w celu pokrycia poniesionych kosztów windykacji. Jeżeli po wysłaniu wszystkich trzech Zawiadomień pożyczka nadal pozostaje niespłacona, firma może obciążyć Pożyczkobiorcę jednorazową finalna opłatą za obsługę wymagalnego zadłużenia..