LendOn

O firmie

Lendon.pl należy do Creamfinance Poland spółka z o. o.z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134

Kwoty i limity

Chwilówkę można otrzymać na kwotę od 100 do 5000 zł, pierwsza pożyczka maksymalnie do 2500 zł i jest darmowa.

Warunki otrzymania chwilówki

Aby otrzymać chwilówkę on-line, dana osoba powinna spełniać następujące warunki:
– posiada obywatelstwo polskie i mieszkać na terenie Polski;
– jest w wieku od 23 do 65 lat;
– posiada telefon komórkowy;

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) – pobierana jednorazowo. Alternatywnie można skorzystać z aplikacji Instantor, która umożliwia zweryfikowanie tożsamości bez konieczności przelewu weryfikacyjnego.

Jak szybko realizowane są wypłaty?

Jeśli masz konto bankowe w jednym z niżej wymienionych banków, otrzymasz pieniądze w 10 minut po zaakceptowaniu wniosku o pożyczkę. Natomiast jeśli masz konto w innym banku, przelew pieniędzy może potrwać do 1 dnia roboczego.

  • Alior Bank
  • Bank Pekao S.A.
  • PKO Bank Polski
  • Bank Zachodni WBK
  • Millennium Bank
  • mBank

Przedłużanie spłaty

Możesz przedłużyć termin spłaty chwilówki przed terminem wymagalności po zapłaceniu opłaty za przedłużenie terminu spłaty. Szczegółowe informacje w „Ramowej Umowie Pożyczki” przedstawionej na stronie Pożyczkodawcy.

Przejdź do Lendon