Vivus

O firmie

Vivus należy do Vivus Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, działa na podstawie przepisów polskiego prawa określonych w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kwoty i limity

Chwilówkę można otrzymać na kwotę od 100 do 3500 zł, pierwsza pożyczka maksymalnie do 1400 zł

Warunki otrzymania chwilówki

Aby otrzymać chwilówkę on-line, dana osoba powinna spełniać następujące warunki:

– posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce;
– jest w wieku od 20 do 75 lat;
– nie jest wpisana do rejestru dłużników.

Uzyskanie pożyczki możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) – pobierana jednorazowo.

Jak szybko realizowane są wypłaty?

Jeśli masz konto w jednym z banków wymienionych poniżej, to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pieniądze dostaniesz w ciągu 15 minut. Natomiast jeżeli posiadasz konto w innym banku, to czas realizacji przelewu będzie zależał od tego banku.

  • Alior Bank
  • Getin Bank
  • Bank Pekao
  • Ing Bank Śląski
  • PKO Bank Polski
  • Bank Zachodni WBK
  • Kredyt Bank
  • Bank Pocztowy
  • System Blue Cash
  • Millennium Bank

Przedłużanie spłaty

Vivus daje klientom możliwość przedłużenia spłaty chwilówki o 7, 14 lub 30 dni. W tym celu należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty za przedłużenie na konto bankowe Vivus.

Przejdź do Vivus