Proces wzięcia pożyczki

Osoby, którym zdarzyło się już chociaż raz skorzystać z usług finansowych oferowanych przez bank, wiedzą, jak wygląda całość procedur i formalności. Przeciętny człowiek ma niewielkie pojęcie na temat dokumentów, umów, zapisów prawnych i różnych innych kwestii, polega więc na tym, co usłyszał od znajomych, przeczytał w internecie lub o czym powiedział mu doradca. Drugim, często problematycznym zjawiskiem wiążącym się z wnioskowaniem o kredyt jest weryfikacja klienta. Banki bardzo drobiazgowo sprawdzają wszystkie osoby, które wnioskują o kredyt – im większa kwota, tym dokładniejsze testy i wyższe prawdopodobieństwo, że jednak nic z tego nie będzie. Weryfikacji podlegają dane, jakie klient poda we wniosku i które udostępni np. w formie dokumentów dołączonych do aplikacji. Można liczyć się nawet z telefonem do pracodawcy, który zostanie wypytany o wszystkie szczegóły związane z naszym zatrudnieniem.

Sprawdzenie zdolności kredytowej

Na tę zdolność składają się liczne, ważne aspekty, np. brak wpisów o negatywnym zabarwieniu w tzw. rejestrach dłużników. Chociaż większość osób nie jest notowana w BIG, KRD czy ERIF (bazy te gromadzą dane na temat długoterminowych zadłużeń), wpisy w BIK – Biurze Informacji Kredytowej – zdarzają się zdecydowanie częściej. Można tam trafić już za niewielkie niedotrzymanie terminu uregulowania rachunku za media czy zapomnienie o jakiejś racie. Podczas weryfikowania klienta przez bank trzeba liczyć się też z prześwietleniem historii na rachunku bankowym, historii kredytowej, sprawdzeniem wysokości zarobków – to wszystko wpływa na wiarygodność takiej osoby i prawdopodobieństwo, że spłaci ona kolejny kredyt w oczekiwanym terminie. Brak zdolności kredytowej, czyli w większości przypadków problem wykryty na jednej z zaprezentowanych powyżej płaszczyzn, skutkuje nieudzieleniem kredytu. W takim przypadku cały poświęcony czas jest stracony.
Wracając do czasu, konieczność poddawania się tym wszystkim długotrwałym procedurom dla wielu osób stanowi nie tylko niedogodność, ale wręcz poważny problem. Niekiedy wręcz nie można starać się o kredyt z powodu pracy, bo banki są czynne w standardowych godzinach, a wzięcie urlopu w danym momencie nie jest możliwe. Osoby, które chcą szybko zdobyć pieniądze, mogą pożegnać się z perspektywą otrzymania ich od banku.

Przyznawalność kredytów bankowych

W teorii klientem banku może zostać każdy i tak samo każdy może starać się o kredyt. W praktyce jednak okazuje się, że większość osób nie ma możliwości pozytywnego przejścia weryfikacji, bo nie ma zdolności kredytowej. Ten problem dotyczy bardzo wielu ludzi, na przykład tych, którzy są zatrudnieni bez odpowiedniej umowy – większość banków akceptuje wyłącznie umowę o pracę na czas nieokreślony. Mając umowę terminową lub umowę-zlecenie nie ma nawet sensu składać wniosku. Umowa na czas nieokreślony to forma poświadczenia dla banku, że dany pracownik jest rzetelny, uczciwy i nie rzuci z dnia na dzień swojego stanowiska. Drugą istotną kwestią są dochody. Spora część pracodawców dba o to, by zachować wymóg średniej krajowej na dokumentach potwierdzających dochód. Osoby zatrudnione mogą jednak na różne sposoby zwiększać tę kwotę, z tym że nie jest to już nigdzie podawane i bank, bez dowodów na taki stan rzeczy, nie da się przekonać. Trzeba przedstawić standardowe zaświadczenie poświadczające wysoki dochód i dopiero wtedy zostać atrakcyjnymi klientami dla tej placówki.
Jest to trochę paradoksalne, bo czy osoba uzyskująca na co dzień duże pieniądze potrzebuje aż tak bardzo kredytu? Czy ktoś, kto ma trudną sytuację z uwagi na podeszły wiek czy wcześniejsze kłopoty ze spłatą czegoś nie powinien móc otrzymać wsparcia? Banki jednak często odmawiają pomocy potrzebującym, gdyż są oni dla nich nie warci zaufania. Chociażby przypadek dłużników; gdy spłaca się jakieś raty, ma otwarty kredyt lub pożyczkę, bank najprawdopodobniej odrzuci wniosek takiej osoby. Niezbędne jest udokumentowanie swojej zdolności kredytowej, czyli umowę na czas nieokreślony, wysokie wpływy na konto, brak opóźnień w spłatach i bieżących zadłużeń, brak negatywnych wpisów w bazach informacji gospodarczej. Osoby bez odpowiedniej zdolności, odrzucone przez banki, kierują się do innych instytucji.